Barnträningspass

Söndagen den 14 Maj bjuder vi in barn till föreningsmedlemmar och även barn som är anhöriga till föreningsmedlemmar till ett träningspass. Vuxen skall vara med, och i vattnet. Ordinarie träningstid (kl 17:00 – 18:30 i vattnet).