Tävling

Tävling är en del inom livräddning för att testa sina kunskaper på ett roligt sätt och finns både på nationell och internationell nivå.
Nordisk lagkapp är en nationell tävlingsform som genomförs i lag om tre och beskrivs enligt följande från Svenska Livräddningssällskapets hemsida:
”Nordisk lagkapp är en kombination av tävling i bassäng och en sjukvårdsdel.
Som namnet antyder tävlar du i lag av tre livräddare och lagkappen utövas främst i Sverige, Norge och Danmark.Material som används är livboj med och utan lina, livräddningsdocka och räddningslina.”

Mer information om Livräddningstävling.