Föreningen idag

Havslivräddareutbildningen TylösandLivräddarna Skövde är sedan januari 2014 medlemmar i Svenska Livräddningssällskapet. Då föreningen startades blev vi automatiskt medlemmar inom Svenska Livräddningssällskapet men efter omstruktureringar hamnade vi utanför under en kort period – detta är nu ordnat och vi är åter en del av Svenska Livräddningssällskapet. Livräddarna Skövde är för tillfället den enda livräddarföreningen inom Svenska Livräddningssällskapet – Skaraborgs regionförbund.

Vår träningsverksamhet har funnits sedan 1999. Föreningens ekonomi har år efter år växt sig starkare tack vare våra engagerade instruktörer som gör ett stort och väl utfört arbete med de utbildningar vi genomför. Föreningen har dessutom avancerat från att utbilda endast föreningsmedlemmar till att ha riksintag till flera av våra utbildningar. Vi utbildar också myndigheter, företag, kommuner och badhus inom första hjälpen/sjukvård, hjärt- och lungräddning, fridykning, vattenlivräddning och islivräddning.

Flera av föreningens instruktörer och tränare är aktiva som havslivräddare under sommarhalvåret på stränder runt om i Sverige. Oftast är det Tylösand i Halmstad och Tofta strand på Gotland som vi arbetar vid. Men vi har också instruktörer och tränare som har bevakat både Apelviken i Varberg och även varit utomlands – bland annat i Australien och Kuba.

För att upprätthålla vår kompetens och utveckla oss som livräddare anordnar vi Klipplivräddningträningsläger inom bland annat områden så som klipplivräddning, havslivräddning och fridykning. Föreningen har även medlemmar med internationell erfarenhet. Flera av våra instruktörer och medlemmar arbetar dessutom med det privata företaget Livtjänst som bland annat är registrerad vårdgivare och erbjuder sjukvård och säkerhet vid olika evenemang, ofta med anslutning till vatten. Livtjänst står för spjutspetskompetens inom eventsjukvård med sina läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, sjukvårdare och ytlivräddare.

Genom Livtjänst har Livräddarna Skövde varit bevakande livräddare och sjukvårdare/första-hjälpare på evenemang såsom Göteborgs kulturkalas (sedan 2011) och Göteborgsgirot (2013). Detta ger oss både ekonomi till att bedriva våra träningar och interna utbildningar för våra medlemmar men även praktisk erfarenhet inom eventbevakning, första-hjälpen och sjukvård på skadeplats.