Hjärt-lungräddning

Vi följer Svenska rådet för hjärt-lungräddnings utbildningsplaner. De utbildningar vi arrangerar som är:

Grundutbildning Vuxen-HLR (kurstid 45-90 minuter):

Grundläggande kurs i hjärt-lungräddning med inriktning mot vuxna som drabbats av hjärtstopp. Grundkursen tar cirka 45-60 minuter och väljer man tilläggsdelen med hjärtstartare landar kurstiden på runt 90minuter. Kursen riktar sig till alla människor oavsett var i livet man befinner sig.

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR (kurstid 4 timmar):

Utbildningen riktar sig till dig som vill hjälpa till att sprida kunskapen om hjärt-lungräddning i samhället. Du kommer under kursens gång lära dig mer om hjärt-lungräddning och den senaste forskningen kring detta, men även om kursupplägg, vård av dockor samt den pedagogik som idag används vid undervisning inom hjärt-lungräddning. Du blir instruktör enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer. Som instruktör får du utbilda både allmänhet, myndighetspersoner och vårdpersonal inom grundläggande hjärt-lungräddning med eller utan hjärt-startare. Du får dock inte hålla den mer avancerade kursen D-HLR.

Huvudinstruktörsutbildning Vuxen-HLR (kurstid 4 timmar):

Utbildningen riktar sig till dig som vill hjälpa till att sprida kunskapen om hjärt-lungräddning i samhället. Du kommer under kursens gång lära dig mer om hjärt-lungräddning och den senaste forskningen kring detta, men även om kursupplägg, vård av dockor samt den pedagogik som idag används vid undervisning inom hjärt-lungräddning. Du blir huvudinstruktör enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer vilket gör att du får i första hand utbilda instruktörer i hjärt-lungräddning men även huvudinstruktörer i hjärt-lungräddning.

Kontroll av fri luftväg.

Grundutbildning Barn-HLR (Kurstid 1,5 timma):

Grundläggande kurs i hjärt-lungräddning med inriktning mot barn som drabbats av hjärtstopp. Grundkursen delas i två delar där den ena delen riktar sig mot barn 0-1år och den andra mot barn 1år upp till puberteten. Det finns möjlighet att välja till första hjälpen inriktat mot barn. Kursen riktar sig till alla i samhället som kan ha barn i sin närhet men framför allt till de som arbetar med barn t ex förskolepersonal, skolpersonal, badhuspersonal, idrottsledare och olika former av myndighetspersoner och vårdpersonal.

Instruktörsutbildning Barn-HLR (kurstid 8 timmar):

Utbildningen riktar sig till dig som vill hjälpa till att sprida kunskapen om hjärt-lungräddning i samhället. Du kommer under kursens gång lära dig mer om hjärt-lungräddning och den senaste forskningen kring detta, men även om kursupplägg, vård av dockor samt den pedagogik som idag används vid undervisning inom hjärt-lungräddning med inriktning mot barn med hjärtstopp. Du blir instruktör enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer. Som instruktör får du utbilda både allmänhet, myndighetspersoner och vårdpersonal inom grundläggande hjärt-lungräddning med inriktning mot barn.

D-HLR (kurstid 4 timmar):

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Detta är en lite mer avancerad utbildning än vuxen-HLR som också innehåller hjärtstartarutbildning men denna utbildning riktar sig mer till de som har hjärtstartare på sin arbetsplats och där kommer ha lite mer ansvar för hjärtstartaren eller för de som mer troligt kan stöta på ett hjärtstopp i sitt arbete t ex badvakter, badmästare, polis, ambulans, sjukgymnaster, räddningstjänst eller de som vill ha en högre kunskap om hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Att ha gått denna lite längre utbildning brukar vara en merit vid arbetssökande.