Vattenlivräddning

Vattenlivräddning är den centrala punkten i Livräddarna Skövdes verksamhet – vem ska man vända sig till med frågor och utbildning inom vatten och sjukvård om inte till oss?

Våra instruktörer som är utbildade havslivräddare är aktiva på de stränder som har bevakning i Sverige. Alla föreningens instruktörer och tränare är minst utbildade till badvakter/Poollivräddare och instruktörer i hjärt-lungräddning för vuxna samt har genomgått föreningens lokala instruktörsutbildning. Flera av våra instruktörer är även aktiva som assisterande instruktörer eller instruktörer på havslivräddarutbildningen i Halmstad/Tylösand.

Inom Livräddarna Skövde arrangerar vi ett stort antal kurser inom området vatten. De sträcker sig från poolutbildningarna med både livräddning och fridykning till isvakarna och den lite kallare årstidens krav på kunnande och säkerhet. Detta är ett stort område med mycket roligt att upptäcka.

Här nedan följer information om våra olika livräddarutbildningar:

Kast med Boj ingår i många av våra utbildningar.Introduktionskurs i livräddning (kurstid cirka 20 timmar):

I denna kurs får du som deltagare smaka på olika områden inom vattenlivräddning kopplat till bassäng. Moment som du får prova på är förlängda armen, sätt att ta sig ned i vattnet, användande av livboj och enklare dykteknik utan utrustning. Du kommer även att få lära dig grundläggande hjärt-lungräddning och grundläggande första-hjälpen. Detta är en introduktionskurs så det finns inga slutprov på denna kurs så den är inte är certifierande som poolllivräddarekursen men i vissa fall kan vara meriterande på arbetsmarknaden.

Poollivräddare (Kurstid 40 timmar):

Detta är en utbildning som ger dig möjlighet att arbeta på bassängbad. Du kan själv välja om du vill gå den nationella kursen eller kursen som ger dig internationell certifiering så att du kan arbeta utomlands som poollivräddare. Kursen innefattar vattenlivräddning, avancerad första-hjälpen/sjukvård, juridiska aspekter, bevakningsrutiner med mera. www.svenskalivraddningssallskapet.se för mer information.

 

Isinformatör :

Kursen riktar sig till dig som vill utöka din kunskap inom vattenlivräddning och då främst livräddning vintertid. Under kursens gång kommer du själv få bada isvak ett antal gånger samt lära dig hur isen lägger sig och hur väder och vind påverkar människans fysiologi – men även vår överlevnad. Efter genomgången utbildning får du delta som isinformatör vid uppvisningar vid isvak men även fungera som informatör vid andra tillfällen inom vinterlivräddning. Mer om denna kurs kan du läsa på www.svenskalivraddningssallskapet.seIsvaksutbildning

Isinformatörsutbildare :

Utbildarkursen riktar sig till dig som vill engagera dig mer inom islivräddning och uppvisning inom både vår förening och SLS som organisation. Att vara utbildare inom vinterlivräddning ställer krav på dig i form av både teoretiskt men framför allt praktiskt kunnande gällande kallvattenchock och hypotermi då dina elever kan drabbas av detta under kursen. Utöver det ska du även kunna vara en intressant föreläsare och förebild för vår lokala förening men även för Svenska Livräddningssällskapet, SLS.

Föreningsinstruktörsutbildning (kurstid 25 timmar):

Denna utbildning är en lokal utbildning som riktar sig till våra medlemmar som vill ta steget vidare och hjälpa till med våra utbildningar vi genomför gentemot kund utifrån – dock inte utbildningar som har andra instruktörskrav såsom poollivräddare eller olika instruktörsutbildningar. Under kursen får du praktisk och teoretisk utbildning i pedagogik, fördjupade kunskaper i första-hjälpen/sjukvård samt i vattenlivräddning. Förkunskapskraven vi har på dig som vill bli föreningsinstruktör är att du tränat med oss i minst två år, att du är utbildad badvakt eller poollivräddare enligt SLS och att du är HLR-instruktör med inriktning mot vuxna.

Fridykning (olika kurstider för respektive steg)

Våra fridykarutbildningar följer svenska sportdykarförbundets utbildningsplan för fridykare steg 1, 2, 3, samt instruktör steg 1. Dessa utbildningar kräver utöver vårt medlemskap även medlemskap i Svenska sportdykarförbundet. Under de grundläggande utbildningarna (fridykare steg 1-3) får du kunskap om fridykningsfysiologi, fenteknik, risker med fridykning, säkerhetsaspekter vid fridykning och första-hjälpen/sjukvård relaterat till fridykning. Under instruktörsutbildningen får du lära dig hur du ska agera som instruktör för steg 1-3 fridykare. Du får möjlighet att lära dig mer om fridykning och den pedagogik som behövs för att undervisa inom detta område samt att fungera som assisterande instruktör till fridykarinstruktör steg 2 under kurs.

Semesterkurs (kurstid: 6 timmar)

Denna kurs riktar sig till dig/er som ska åka utomlands eller semestra i Sverige utmed någon av våra underbara kuster/stränder. Kursen innehåller hjärt-lungräddning både på vuxna, barn och spädbarn (det är komprimerade kurser utifrån de ordinarie kurserna i hjärt-lungräddning) och enkel första hjälpen inom drunkning. Efter detta genomförs resten av utbildningen i vattnet. Du lär dig att hantera den utrustning som du kan stöta på både i Sverige och utomlands såsom livboj, pooltorped och havstorped. Du kommer även få lära dig att hantera mask, fenor och snorkel till ett djup på 3.9 meter, det viktiga är inte djupet utan att ge dig kunskap och trygghet att hantera utrustningen – allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av din semester.

Skräddarsydda utbildningar efter kundens kravspecifikation (Kurstid – beror på vad kunden efterfrågar)

De skräddarsydda kurserna vi arrangerar kan gälla allt ifrån kurs i lyftteknik av medvetslös i vattnet för sjukgymnaster till hur jag ska agera säkert i vattnet med handikappade personer där jag är personlig assistent. Det vi bygger dessa kurser på är dels den kunskap Svensaka Livräddningssällskapet har tillägnat sig som ledande organisation inom utbildning inom vattenlivräddning sedan 1898 samt våra egna erfarenheter som sjuksköterskor, sjukgymnaster, brandmän, badmästare och livräddare. Vår strävan är att arbeta utifrån evidensbaserad kunskap eller beprövad erfarenhet.