Tränare

Våra träningar leds alltid av en tränare som är Poollivräddare/Badvakt, utbildad i HLR och har genomgått tränarutbildningen. Detta är för att upprätthålla en hög säkerhet på träningarna samt att kunskapen som sprids ska vara enhetlig och uppdaterad till de senaste rönen.

Tränare och träningsansvarig: Elisabet ”Lisa” Enroth