Tränare

Våra träningar leds alltid av en tränare som är Poollivräddare/Badvakt, utbildad i HLR och har genomgått tränarutbildningen. Detta är för att upprätthålla en hög säkerhet på träningarna samt att kunskapen som sprids ska vara enhetlig och uppdaterad till de senaste rönen.

Tränare och träningsansvarig: Elisabet ”Lisa” Enroth

Tränarna

Lisa Enroth: tränare sedan 2002, havslivräddare, poollivräddarutbildare, Huvudinstruktör inom HLR, fridykarinstruktör steg 1

Thomas Karlsson: Tränare sedan 1999, havslivräddare, havslivräddarutbildare, poollivräddarutbildare, huvudinstruktör HLR, fridykarinstruktör steg 2, avancerad fridykare

Mattias Thorsson: Tränare sedan 2010, havslivräddare, instruktör HLR

Ulrika Falk: Tränare sedan 2013, havslivräddare, instruktör HLR, fridykarinstruktör steg 1

Daniel Wessberg: Tränare sedan 2013, havslivräddare, instruktör HLR, fridykarinstruktör steg 1

Åsa Johnsson: Tränare sedan 2014, havslivräddare, poollivräddarutbildare, huvudinstruktör HLR, avancerad fridykare

Ellen Carlsson: Tränare sedan 2017, havslivräddare, instruktör HLR, poollivräddarutbildare

Emil Karlsson: havslivräddare, instruktör HLR, fridykarinstruktör steg 1

Hanna Bergström: poollivräddare, simlärare, poollivräddarutbildare, instruktör HLR, fridykarinstruktör steg 1

Mats Johansson:Tränare sedan 2016, poollivräddare,instruktör HLR, fridykarinstruktör steg 1

Markus  Ekman: poollivräddare

Fredrik Lindgren: havslivräddare, instruktör HLR