Styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång om året och där har föreningens alla medlemmar rätt att rösta men även lämna förslag om föreningens verksamhet och inriktning.

Styrelsen står under årsmötet. Samtliga positioner inom styrelsen väljs under årsmötet istället för att ha ett konstituerande möte efteråt.

Styrelsens sammansättning:

Gnutt Halvordsson Ordförande
Daniel Wessberg Vice ordförande
Hjalmar Gren Sekreterare
Elisabeth Enroth Kassör, tränar/träningsansvarig, utbildningsansvarig

Valberedning:

Daniel Wessberg, Gnutt Halvordsson

Hedersmedlemmar:

Thomas Karlsson En av grundarna till föreningen och varit bland annat ordförande i många år.
Elisabeth Enroth Varit aktiv sedan föreningens barndom, och haft många betydelsefulla
positioner genom åren.