Styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång om året och där har föreningens alla medlemmar rätt att rösta men även lämna förslag om föreningens verksamhet och inriktning.

Styrelsen står under årsmötet. Samtliga positioner inom styrelsen väljs under årsmötet istället för att ha ett konstituerande möte efteråt.

Styrelsens sammansättning:

 

Gnutt Halvordsson Ordförande,  medlemsansvarig, GDPR-ansvarig
Thomas Karlsson Vice ordförande
Kristoffer Waldenvik Sekreterare
Elisabeth Enroth Kassör, tränar/träningsansvarig
Mats Johansson Ledamot, hemsideansvarig, samkvärnsansvarig
Hanna Bergström Ledamot, tävlingsansvarig, utbildningsansvarig, sjukvårdsansvarig
Ellen Carlsson Ledamot
Johan Beckne Ledamot
Daniel Wessberg Suppleant

Valberedning:

Thomas Karlsson

Hedersmedlem:

Thomas Karlsson En av grundarna till föreningen och varit bland annat ordförande i många år.

Andra funktioner:

Åsa Johnsson, Hanna Bergström Sociala medier ansvariga
Styrelsen rekryteringsansvarig