Styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång om året och där har föreningens alla medlemmar rätt att rösta men även lämna förslag om föreningens verksamhet och inriktning.

Styrelsen står underårsmötet. Samtliga positioner inom styrelsen väljs under årsmötet istället för att ha ett konstituerande möte efteråt.

Styrelsens sammansättning:

Daniel Wessberg Ordförande, rekryteringsansvarig, medlemsansvarig
Mattias Thorsson Vice ordförande
Åsa Johnsson Sekreterare, utbildningsansvarig
Elisabeth Enroth Kassör, tränar/träningsansvarig, sjukvårdsansvarig
Mats Johansson Ledamot, hemsideansvarig
Hanna Bergström Ledamot
Ulrika Falck Ledamot, tävlingsansvarig, samkvämsansvarig
Julia Elm Ledamot, samkvämsansvarig
Jonatan Harstäde Suppleant
Ellen Carlsson Suppleant

Valberedning:

Thomas Karlsson, även utbildningsansvarig

Hedersmedlem:

Thomas Karlsson En av grundarna till föreningen och varit bland annat ordförande i många år.