Styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång om året och där har föreningens alla medlemmar rätt att rösta men även lämna förslag om föreningens verksamhet och inriktning.

Styrelsen står underårsmötet. Samtliga positioner inom styrelsen väljs under årsmötet istället för att ha ett konstituerande möte efteråt.

Styrelsens sammansättning:

Daniel Wessberg Ordförande, rekryteringsansvarig
Mattias Thorsson Vice ordförande
Åsa Johnsson Sekreterare, utbildningsansvarig
Mats Johansson Kassör, hemsideansvarig
Elisabeth Enroth Ledamot, tränar/träningsansvarig, sjukvårdsansvarig
Hanna Bergström Ledamot
Ulrika Falck Ledamot, tävlingsansvarig
Emil Karlsson Ledamot, tränar/träningsansvarig
Jonatan Harstäde Suppleant
Ellen Carlsson Suppleant

Valberedning:

Thomas Karlsson Joel Busk

Hedersmedlem:

Thomas Karlsson En av grundarna till föreningen och varit bland annat ordförande i många år.