Styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång om året och där har föreningens alla medlemmar rätt att rösta men även lämna förslag om föreningens verksamhet och inriktning.

Styrelsen står underårsmötet. Samtliga positioner inom styrelsen väljs under årsmötet istället för att ha ett konstituerande möte efteråt.

Styrelsens sammansättning:

Daniel Wessberg Ordförande, rekryteringsansvarig, medlemsansvarig, GDPR-ansvarig
Thomas Karlsson Vice ordförande, utbildningsansvarig
Åsa Johnsson Sekreterare, utbildningsansvarig
Elisabeth Enroth Kassör, tränar/träningsansvarig, sjukvårdsansvarig
Mats Johansson Ledamot, hemsideansvarig
Hanna Bergström Ledamot, tävlingsansvarig
Ulrika Falck Ledamot, tävlingsansvarig
Julia Elm Ledamot
Mattias Thorsson Ledamot
Jonatan Harstäde Suppleant
Ellen Carlsson Suppleant

Valberedning:

Styrelsen

Hedersmedlem:

Thomas Karlsson En av grundarna till föreningen och varit bland annat ordförande i många år.