Styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång om året och där har föreningens alla medlemmar rätt att rösta men även lämna förslag om föreningens verksamhet och inriktning.

Styrelsen står under årsmötet. Samtliga positioner inom styrelsen väljs under årsmötet istället för att ha ett konstituerande möte efteråt.

Styrelsens sammansättning:

Daniel Wessberg Ordförande, rekryteringsansvarig, medlemsansvarig, GDPR-ansvarig
Thomas Karlsson Vice ordförande
Gnutt Halvordsson Sekreterare
Elisabeth Enroth Kassör, tränar/träningsansvarig
Mats Johansson Ledamot, hemsideansvarig, samkvärnsansvarig
Hanna Bergström Ledamot, tävlingsansvarig, utbildningsansvarig, sjukvårdsansvarig
Åsa Johnsson Ledamot
Julia Elm Ledamot
Johan Beckne Ledamot
Jonatan Harstäde Suppleant
Ellen Carlsson Suppleant

Valberedning:

Thomas Karlsson

Hedersmedlem:

Thomas Karlsson En av grundarna till föreningen och varit bland annat ordförande i många år.