Föreningens historia

1998 väcktes idén med att starta en lokal livräddarförening i Skövde.
Föreningen skulle stå under Svenska Livräddningssällskapets länsförbund i
Skaraborg samt Svenska Livräddningssällskapet, SLS. Initiativtagare till föreningen var Johan Beckne och Thomas Karlsson.

Kontakt togs med Isbjörnarna i Uddevalla (dåvarande livräddningsförening i Uddevalla) för att få tips och idéer om hur en förening ska startas och drivas. Kontakt togs även med SISU i Skövde för stöttning.

Efter att ha förankrat dessa tankar och idéer hos Skaraborgs Livräddningssällskap fortskred arbetet under våren 1999. Under sommaren 1999 genomförde Johan och Thomas en introduktionskurs i livräddning i Skövde med 12 deltagare. Efter kursen var intresset stort för
bildandet av en lokal förening som skulle bedriva träning och utbildning. Den 7:e augusti 1999 bildades föreningen Livräddarna Skövde av Johan Beckne, Ulrika Nilsson och Thomas Karlsson.

Under det första året hade föreningen 14 betalande medlemmar vilket kan jämföras med idag då föreningen har runt 30 medlemmar. Idag kan vi erbjuda myndigheter, privata företag, kommunala verksamheter men framför allt våra medlemmar en bred verksamhet som innefattar livräddarträning, utbildningar inom poollivräddning, fridykning, hjärt-lungräddning och första-hjälpen/sjukvård. Introduktionskursen lever kvar i föreningen än idag och är vår största rekryteringsbas till vår övriga verksamhet.

Sedan 2011 har föreningen inlett ett samarbete med Svenska Sportdykarförbundet(SSDF) samt med Mullsjö sportdykarklubb – samarbetet har gjort att Livräddarna Skövde nu har integrerat fridykningen på ett mer professionellt sätt inom livräddningen än tidigare – detta gör oss för tillfället unika. Nämnas kan att instruktörer från Livräddarna Skövde deltog som utbildare på FRIKS 2013 – som är Sveriges största träff för utövare och instruktörer inom fridykning. Vår prestation stod högt i kurs hos deltagarna och har mynnat ut i ett större kontaktnät och en del samarbeten med fridykarföreningar i Sverige.

Föreningen arbetar aktivt för att driva utvecklingen framåt inom vattenlivräddning – detta görs främst genom att öka kontaktnätet med andra vattenidrotter och räddningsorganisationer för att se vad vi har att lära av varandra.