Johan Thelaus har avlidit

Foto ifrån Svenska Sportdykarförbundet.

Vi vill till vår samarbetspartner och broderorganisation inom vattenverksamhet, SSDF, beklaga förbundsläkare Johan Thelaus tragiska bortgång i lavinolyckan i Österrike, 220204. Våra tankar går i första hand till Johans anhöriga men även till vänner och organisationen Svenska Sportdykarförbundet (SSDF). För Livräddarna Skövdes del hade vi kontakt med Johan genom Thomas Karlsson under tiden han skrev både det havslivräddarmaterial inom sjukvård/första hjälpen som användes på Livräddarskolan Tylösand 2015 och 2016. Där var Johan faktagranskande läkare inom fridykningsfysiologin och räddning vid olycka under fridykning. Vi hade ett gott samarbete och stort kunskapsutbyte mellan oss vilket både Livräddarskolan Tylösand dragit nytta av men även Livräddarna Skövde i vårt eget föreningsinstruktörs- material.

Vi ser Johans bortgång som en förlust för oss alla inom svensk vattenverksamhet och hans expertis inom just fridykningsfysiologi kommer att ta många år att bygga upp – särskilt med tanke på att Johan själv var aktiv fridykare fram till 2015 och innehar sedan 2009 det svenska rekordet i konstantvikt på 101meter!

Ditt arv inom fridykning lever vidare hos oss.

Mvh Thomas Karlsson
Dåvarande utbildnings- ansvarig Livräddarna Skövde, fridykningsinstruktör SSDF/CMAS, djupfridykning