HLR2023 – Hypotermi och Drunkning

Då en del av vår verksamhet är att utföra HLR-utbildningar så var vi med på HLR-konferensen HLR2023. Ett par intressanta och lärorika dagar!

Vi hade också nöjet att deltaga i vattenlivräddningsuppvisningen som samordnades av Livräddarna I Tylösand!

Tack till Hanna Bergström och Rescue Heart and Soul Sweden för filmen de fångade på uppvisnignen

Extra kul för oss är att första och andra livräddaren i vattnet är två av de tre deltagarna i uppvisningen från Livräddarna Skövde!

Med i uppvisningen deltog också Kustbevakningen, Sjöräddningen, Polis och Försvarsmakten i Båtar. Brandkår med ytbärgare/dykare, Livräddarna Tylösand på rescue runner, drönare m.m. Livskolan gör ”krattan” (skallgångskejda i vatten), och Ambulansen!

Prova-på-Söndag

Den 21:e Maj bjuder vi in allmänheten att komma på ett prova-på-pass!

Start 17:00 ombytt och duschad. Vi är färdiga till 18:30.

Vi börjar passet med bad- och båtvett och fortsätter sedan med praktiska övningar (kasta boj, bogsera, dyka till botten).

Inga förkunskaper krävs, inget krav på att bada, allt efter egen förmåga. Dock skall badande barn skall ha badande vuxen med sig.

Nu har vi haft tillfället, vi fick med hela 9 personer från allmänheten och två underbara artiklar i SLA!

Skriv gärna ut och häng upp en poster åt oss!

Barnträningspass

Söndagen den 14 Maj bjuder vi in barn till föreningsmedlemmar och även barn som är anhöriga till föreningsmedlemmar till ett träningspass. Vuxen skall vara med, och i vattnet. Ordinarie träningstid (kl 17:00 – 18:30 i vattnet).