Kategoriarkiv: Information

Johan Thelaus har avlidit

Foto ifrån Svenska Sportdykarförbundet.

Vi vill till vår samarbetspartner och broderorganisation inom vattenverksamhet, SSDF, beklaga förbundsläkare Johan Thelaus tragiska bortgång i lavinolyckan i Österrike, 220204. Våra tankar går i första hand till Johans anhöriga men även till vänner och organisationen Svenska Sportdykarförbundet (SSDF). För Livräddarna Skövdes del hade vi kontakt med Johan genom Thomas Karlsson under tiden han skrev både det havslivräddarmaterial inom sjukvård/första hjälpen som användes på Livräddarskolan Tylösand 2015 och 2016. Där var Johan faktagranskande läkare inom fridykningsfysiologin och räddning vid olycka under fridykning. Vi hade ett gott samarbete och stort kunskapsutbyte mellan oss vilket både Livräddarskolan Tylösand dragit nytta av men även Livräddarna Skövde i vårt eget föreningsinstruktörs- material.

Vi ser Johans bortgång som en förlust för oss alla inom svensk vattenverksamhet och hans expertis inom just fridykningsfysiologi kommer att ta många år att bygga upp – särskilt med tanke på att Johan själv var aktiv fridykare fram till 2015 och innehar sedan 2009 det svenska rekordet i konstantvikt på 101meter!

Ditt arv inom fridykning lever vidare hos oss.

Mvh Thomas Karlsson
Dåvarande utbildnings- ansvarig Livräddarna Skövde, fridykningsinstruktör SSDF/CMAS, djupfridykning

Årsmöte 2022

Vi har ett årsmöte planerat Onsdagen den 9:e Februari kl 18:30. Vi kommer dels erbjuda möjlighet att vara med på plats (centralt i Skövde). Vi erbjuder också möjlighet att deltaga digitalt. För att ha rösträtt på mötet behöver man ha betalat medlemsavgift för 2022 (se Träningstider och pass – Bli Medlem).

Vill du deltaga fysiskt på plats, meddela oss via vårt formulär minst 24 timmar innan mötets start, för att veta vart vi hamnar och så vi har plats för de som kommer.

Har du en motion som skall tas upp på årsmötet? Lämna in den i skriftlig form via vårt formulär senast den 2:e Februari.

Byte till S-CABCDE

Livräddarna Skövdes styrelse har idag fattat beslut om att följa vetenskapen samt empirisk erfarenhet och byta från konceptet L-ABCDE till S-CABCDE. Detta för att vi lättare harmoniserar med de aktörer vi som livräddare men även utbildare kommer i kontakt med, till exempel myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänsten, polismyndigheten, ambulansorganisationen och försvarsmakten. Konceptet har funnits ett tag men inte implementerats i den civila sjukvården förrän de senaste åren, men mycket tyder på att om man väljer att följa denna algoritm ökar överlevnaden vilket vi alla i samhället tjänar på!

Det som är nytt är att man valt att det som tidigare kallats L för livsfarligt läge kallas idag för S som står för safety (finns olika namn på detta S men betydelsen blir ändå densamma) så att det följer resterande del av algoritmen på engelska. Den största förändringen är dock att man lagt in C (catastrophic bleeding) före A (airway) för att stoppa livshotande blödningar före fri luftväg. Det handlar nästan uteslutande om extremitetsblödningar som vi sätter torniquet (CAT = COMBAT APPLICATION TORNIQUET) på som avsnörande förband.
I konceptet ligger även en mycket snabb tamponering av sårhålor där vi inte kan sätta CAT.

I övrigt är det för tillfället inga ändringar när man går vidare på ABCDE-algoritmen.

Vi kommer även att ändra bedömningen av medvetandegrad från AVPU till ACVPU, för att följa nationella riktlinjer samt följa de nationella rekommendationerna för prehospital vård vid nackskada, så kallad Spinal Rörelsebegränsning.

Vi kommer under november månad erbjuda föreningens instruktörer, tränare och medlemmar en för/eftermiddag med efterföljande middag där vi går igenom de nya algoritmerna samt den nya utrustningen.

Mer information kommer när det närmar sig.

Väl mött!

Thomas Karlsson
Vice ordförande
Hanna Bergström
Sjukvårds-/utbildningsansvarig