Inbjudan till grundkurs i fridykning med inriktning mot vattenlivräddning 9-11/11

Runt om på våra badhus och badplatser i Sverige ser vi att fridykning i olika former ökar. Inom livräddningen finns det även där moment av fridykning t ex neddyk till och upptag av docka från botten.
Med den här kursen vill vi öka förståelsen för förekomsten av fridykning och att det kan ske under säkra former inom vårt verksamhetsområde. Förkunskapskravet är antingen genomförd och godkänd: poollivräddarutbildning, havslivräddarutbildning, poollivräddarutbildare eller havslivräddarutbildare.

Kursens mål: Att på ett säkert sätt sprida kunskap om både högpulsfridykning och lågpulsfridykning inom vattenlivräddning.

Syfte: Kursen syftar till att göra både lågpulsfridykning och högpulsfridykning tillgänglig för Svenska Livräddningssällskapets poollivräddare, havslivräddare, poollivräddarutbildare och
havslivräddarutbildare.

Instruktörerna du kommer träffa på under kursen är väl förtrogna med Svenska
Livräddningsällskapets utbildningar inom livräddning men också instruktörer på olika nivå inom fridykning.

Kursinnehåll:

  • Fridykningens historia.
  • Säkerhet vid fridykning.
  • Fridykning inom Svenska Livräddningssällskapet.
  • Högpulsfridykning och lågpulsfridykning.
  • Andningsfysiologi, mer djupgående än poollivräddarutbildarkursen, även praktik.
  • Hyperventilering, mer djupgående än poollivräddarutbildarkursen, även praktik.
  • Tryckutjämning, dess problematik och hur man kan lösa dessa.
  • Syrebristtillstånd relaterat till fridykning samt drunkning.
  • Fridykningsteknik såsom längddyk och djupdyk (max 3.9m djupt under kursen).
  • Materielkunskap.

Utrustning: Det kommer att finnas utrustning i form av mask, fenor och snorklar att låna men har du egen utrustning som du vill testa/använda under kursen går detta bra också.

Boende: Deltagaren står själv för boende men vi kommer att skicka ut lista på olika boendeförslag som du kan höra av dig till.

Avanmälan: Fram till 2 veckor från kursstart återbetalas halva kursavgiften (den andra halvan är administrativa kostnader vi får stå för på grund av din sena avanmälan), senare avanmälan ingen återbetalning av kursavgiften.

Sjukdom: Vid läkarintyg återbetalas hela kursavgiften oavsett avanmälningstid om sjukskrivningen infaller under kurstiden, i övrigt se ovan.

Plats: Skövde
Kursdatum: 9-11/11 2018
Kurspris: 1000kr
Sista anmälan: 14/10 2018, OBS endast 20st platser på kursen, anmälan gör du här.
För frågor om kursen så använt detta formuläret välj ”Övrigt” som ärende.